YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI VE KURULUŞ GELİŞTİRME ÖDENEĞİ İDARİ PERSONELE DE ÖDENMELİDİR!

Yükseköğretim Tazminatı, 14 Kasım 2014 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Personel Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosunda çalışanlara ödenmektedir. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personele de ödenmesi gereken bu tazminat, o dönem aceleye getirilerek yasalaştığı için görmezden gelindi. O dönem idari personeli temsil eden bir sendikanın olmayışı nedeniyle konunun ivedi olarak düzeltilmesi yönünde bir irade ortaya konmamıştır. Ancak artık üniversite idari personelinin de bir temsilcisi var ve görmezden gelinen, unutulan, sonra bakarız denilen tüm bu hakları için çalışmakta, en kısa zamanda da çözüme gitme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu tazminat ile ilgili Sendikamız ÜniPerSen 2021 yılı Ocak ayında ilgili Kanunda değişiklik önerisinde bulunmuş olup, çözümü için tüm kapıları aşındırmaktadır ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Yükseköğretim kurumlarında çalışan ve öğretim elemanlarına ödenmekte olan bir diğer tazminat da kuruluş geliştirme ödeneğidir.Bu tazminatta da idari personele yer verilmediği, bu grubun görmezden gelindiği dikkat çekmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş yerlerde bulunan yükseköğretim kurumlarında çalışacak idari personel bulmakta zorlanılırken, geliştirme ödeneğinde idari personelin uygulama dışında tutulmasını anlamak mümkün değildir. Sendikamız bu iki tazminatı idari personel açısından etraflıca ele almakta, çözümü için mücadelemizi güçlendirmekteyiz. Zira ilgili kanunun, Anayasanın 2. ve 10. maddesindeki hükümlere aykırılık oluşturduğu açıktır. Bu yanlış, hukuksuz ve ayrımcı uygulamalardan dönülmesini sağlamak için Sendika olarak ilgili taraflarla yüz yüze görüşmelerden, hukuki süreçlere kadar gereken her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Üniversitemizde çalışan tüm idari personel arkadaşlarımıza“gel, kendi sendikana sahip çık, çalışma arkadaşlarının mücadelesine destek ver. Haklarımız için birlikte mücadele edelim.” diyoruz.Sesimizi duyurmanın, bizde varız, buradayız demenin, üniversitelerde bizimde katkımız, emeğimiz var dememin, YÖK sadece akademisyenlere  ait bir kurum değildir demenin şimdi tam zamanıdır.Biz bir olursak, beraber olursak var oluruz,“Sen, ben, o yok, biz varız”. İşte bu yüzden şimdi ÜNİ-PER-SEN’e, Üniversite İdari Personel Sendikasına üye olmanın tam zamanıdır.

Erhan ARAN

ÜniPerSen PAÜ Temsilcisi

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 19.04.2022 00:29:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 19.04.2022 - 0:29:00