OĞUZ BABA’NIN KORUYUCU MELEKLERİ!

Denizli’nin Acıpayam İlçesi, Oğuz Köyü/Mahallesinde bulunan ve köye adını veren daha önce haberini yaptığımız Karaağaç Baba ile bu bölgeye gelen Oğuz Türklerinden savaşçı önder. Oğuz Mahallesinde, İzzet Höl isimli vatandaşın evinin bahçesinde tek odalı bir türbesi bulunmaktadır. Oğuz Baba, 1000’li yıllarda Yesevi Ocağında yetişen, Anadolu’yu feth edilmek üzere gönderilen Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden birisidir. Acıpayam Ovası, Türk Egemenliğine tamamen geçişi ile birlikte Oğuz Boyuna bağlı bazı boylar, Karaağaç Ovasına gelip yerleşmeye başladı. Bu boylardan Oğuz Bey, şimdiki Oğuz Köyüne gelerek yerleşti. Karaafşar Boyundan iki boy Karağaç Baba öncülüğünde şimdiki Kumafşarı Kasabası/Mahallesine gelip yerleşirken bir kısmı da bugünkü Karahüyükafşarına yerleşti. Karaağaç Baba isminden de anlaşıldığı gibi Acıpayam İlçesini kurdu. Oğuz Baba’da Oğuz Köyünü kurdu. Acıpayam uzun süre Karağaç olarak anıldı ve bilindi.

74e81626-c34d-487c-8dc7-b1f3639ee193.jpg

BEYLİKLER DÖNEMİ…

Beylikler döneminde Acıpayam ve yöresi Hamitoğulları Beyliğine bağlanmıştı. Acıpayam ve yöresi bu dönemde Hamit Ovası olarak biliniyordu ve bu isimle anılıyordu. Hamitoğulları döneminde Acıpayamlılar sakin bir hayat sürdüler. Bölgenin Germiyanoğullarına bağlanmasıyla Acıpayam’da huzursuzluklar baş gösterdi. Merkezi Kütahya’da bulunan Germiyonoğulları, Hamit Ovasına geldiler ve Hamamkaşı ve Kazıkbeli’nde yol kesip kervanları soymaya başladılar. Avşarlar ile sık sık sürtüşmelere girdiler. Avşarlardan bazıları Germiyonoğulları ile yakınlık kurması, Avşar Beyi Karaağaç Babayı çok kızdırdı. Avşarlar, Germiyonoğullarına boyun eğmedi ve Karaağaç Ovasından Germiyanoğullarını göndermeyi başardı. İşte bu olaydan sonra Avşar Beyi Türküsü yapılmış dilden dile günümüze kadar ulaşmıştır.

SELÇUKLU DÖNEMİ…

Selçuklu döneminde Acıpayam, Gölhisar’a bağlandı. Gölhisar’da Hamitoğullarına bağlı olduğu için ovaya Hamit Ovası yada Yeşil Sahra denildi. (1316-1324) Bu bölge bir süre sonra Karamanoğulları’nın eline geçti. Daha sonra Osmanlı’nın eline geçti. Osmanlı’ya geçmesiyle bölge Isparta Sancağına bağlandı. Isparta Sancağı da Karaağaç Bölgesi olması nedeniyle adı Acıpayam’ın adı Garbikaraağaç olarak değiştirildi.

fa5de416-a10b-4302-ab4f-2667ac13b426.jpg
fa5de416-a10b-4302-ab4f-2667ac13b426.jpg

OSMANLI DÖNEMİ…

Yıldırım Beyazıt döneminde Acıpayamlılar Timur’dan yana taraf oldu. Osmanlı’nın Timur’a yenilmesiyle Anadoluda kargaşalar çıktı. Germiyonoğulları eski nüfuzu tekrar kurmak isteyip de bölgeye hakim olamayınca Acıpayam’a Asi Karaağaç ismi verildi. Asi Karaağaç, Burdur’un Sancak olması ile birlikte Burdur Sancağına bağlandı. 1870 tarihli Osmanlı İdari Nizannamesi ile Acıpayam’ın İlçe olmasına karar verildi ve Denizli Sancağına bağlandı. 1871 yılında da İlçe teşkilatı kuruldu. Asi Karağaç, Acıpayam adını aldı.

779b4cb9-f1a7-4f96-bb0e-455554331190.jpg
779b4cb9-f1a7-4f96-bb0e-455554331190.jpg
779b4cb9-f1a7-4f96-bb0e-455554331190.jpg
779b4cb9-f1a7-4f96-bb0e-455554331190.jpg

OĞUZ BABA TÜRBESİ MİNİK ELLERİN KORUMASINDA…

Oğuz Baba Türbesi, kerpiç yapılı, dört köşe, ahşap, kiremit örtülü, tamamen harap olmak üzereyken restore gördü. Yenilenen Türbe daha sonra ziyaretlere yeniden açıldı. Türbenin 50 metre ilerisinde bulunan mezarlıkta çok eskiye dair izler görmek mümkün. Tahta mezarlardan, Balballara kadar değişik mezar taşları yörenin ne kadar eski olduğunu gözler önüne sermekte. 

450c2670-4c4e-43f1-86a5-e3107af24933.jpg

Oğuz Köyü sakinleri kurucuları Oğuz Babaya karşı büyük sevgi ve saygı beslemekte. 7’den 70’e her bir birey Oğuz Baba’nın hayatını bilmekte. Köyün birbirinden güzel küçük kızları Türbeyi korumakta ve temizlemekte. Aynı zamanda Oğuz Dedelerinin Türbe çevresi en güvenli oyun alanı olarak görülmekte. Köylü küçük kızlar “Oğuz Baba’nın Melekleri” olarak atasını koruma görevini üstlenmekte.

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 17.10.2020 01:46:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 17.10.2020 - 1:46:00