DENİZLİ'DE KAÇ YABANCI UYRUKLU KİŞİ İKAMET EDİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Yabacı Nüfus verilerini yayımladı. İkamet veya çalışma izni alarak ADNKS' de kayıtlı olup ve tabiiyeti (vatandaşlık ülkesi) T.C. dışındaki ülkeler olma, En az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma izni referans tarihinde devam edip ve tabiiyeti (vatandaşlık ülkesi) T.C. dışındaki ülkeler olma, İzinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıp ve adres beyanında bulunmak suretiyle ülkede ikamet etme şartlarından birini taşıyan kişiler yabancı nüfus olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından, verilen bilgiye göre; 

Denizli’de 7.803 yabancı uyruklu kişi ikamet ediyor

2017 yılı için Denizli ilinde; 3.917 erkek, 3.886 kadın olmak üzere toplam 7.803 yabancı uyruklu kişi ikamet etmektedir.

Türkiye’de yabancı nüfus 2017 yılında 450.443 erkek, 468.618 kadın olmak üzere toplam 919.061 kişidir.

Denizli’deki yabancı nüfusun %40,8’i (3.185 kişi) İran vatandaşıdır

Denizli’deki yabancı nüfus, tabiiyetine (vatandaşlık ülkesine) göre incelendiğinde ilk sırayı 3.185 kişi ile İran vatandaşları alırken, ardından 947 kişi ile Almanya 729 kişi ile Afganistan vatandaşları gelmektedir. Türkiye genelinde ise yabancı nüfus tabiiyetine göre incelendiğinde ilk sırayı 201.082 kişi ile Irak vatandaşları alırken, ardından 79.640 kişi ile Afganistan ve 77.224 kişi ile Almanya vatandaşları gelmektedir. Yabancı nüfus içinde en çok vatandaşı bulunan ilk 10 ülke aşağıdaki tablodadır.

DENİZLİ

TÜRKİYE

ÜLKE

NÜFUS

ÜLKE

NÜFUS

İRAN

 3 185

IRAK

 201 082

ALMANYA

  947

AFGANİSTAN

 79 640

AFGANİSTAN

  729

ALMANYA

 77 224

AZERBAYCAN

  539

SURİYE

 64 586

IRAK

  514

AZERBAYCAN

 51 564

AVUSTURYA

  281

İRAN

 44 943

RUSYA

  241

TÜRKMENİSTAN

 42 841

SURİYE

  201

ÖZBEKİSTAN

 31 593

KAZAKİSTAN

  138

RUSYA

 24 254

ÖZBEKİSTAN

  96

GÜRCİSTAN

 23 246

Eklenme Tarihi :        Yazar : Meriç Ulukuş