BU İLAN GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Denizli KESK Şubeler Kurulu ve Eğitim-Sen, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklamasında bulundu. Düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. “Son yıllarda üniversitelerin akademik kadro ilanlarında giderek artan sayıda hemşirelik kadrolarına hemşirelik eğitimi almamış, hemşirelik dışı akademisyenlere yönelik olduğuna ve özel koşulların belirli bir kişiye, özel olarak çıkarıldığına tanık olmaktayız. Bu ilanlardan biri de 11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı resmi gazetede yayımlanan Pamukkale Üniversitesi akademisyen alımına ait ilandır. Bu ilanda; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’na açılmış olan Dr.Öğretim Üyesi kadrosu için ‘Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, UVB ışığının neden olduğu epidermal hücre hasarında mezenkimal kök hücre tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak’ ifadesi yer almaktadır. YÖK tarafından belirlenen (1032) Hemşirelik Bilim Alanında anabilim dalları arasında Hemşirelik Esasları yer almaktadır. PAÜ tarafından dayatılan koşul ile hemşire akademisyenlerin bu kadroya başvurmaları engellenmektedir.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda hemşire dışı akademisyen alınması kabul edilemez.Çünkü;

  • Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı programında öğrencilere temel bakım bilgi ve becerileri öğretilmektedir. Bu beceriler kapsamında; sağlıklı ve hasta bireylerden kan alma, damar yolu açma, serum takma, ilaç uygulama, sonda takma, bilinçsiz hasta bakımı, beslenme, boşaltım gibi birçok uygulama yer almaktadır. Öğrenciler Hemşirelik Esasları dersi kapsamında bu becerileri elde etmek üzere maketler üzerinde uygulamalar yaptıktan sonra uygulama alanları olan hastanelerde öğretim elemanı rehberliği ve gözetiminde, hasta bireylere direkt uygulama yapmaktadır.  Bu becerilerin alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmemesi hasta, öğrenci, öğretim elemanı ve sağlık çalışanının güvenliği açısından çok ciddi riskler oluşturacaktır. Özellikle hemşirelik alanlarının dışında bir bireyin bu eğitimin içerisinde yer alması düşünülemez.
  • Pamukkale Üniversitesi’nde Hemşirelik Esasları alanında mevcut durumda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı standartların yaklaşık iki katından fazladır. Alanında aktif olarak görev yapacak öğretim elemanı ihtiyacının had safhada olmasına rağmen, tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olan ve tez konusu ile tek bir kişiyi tarif eden bir akademik ilana çıkılmıştır. Açılan kadro Hemşirelik Esasları olmasına rağmen hemşirelik mezunu olma ve bu alanın uzmanı olma şartı konulmamıştır. Bu durumun bilimsel olarak izah edilmesi mümkün değildir.
  • Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı az sayıda öğretim elemanı ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bu ilan ile lisans ve lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin nitelikli eğitim alma hakkı yok sayılmıştır.
  • Bu ilan ile;
  • Hemşirelik alanında uzmanlaşmış öğretim elemanlarının hak ettikleri kadrolara yerleştirilmemesine,
  • Akademik gerekliliklerini yerine getirmede iş yükü yoğunluğu nedeniyle zorlanmalarına,
  • Kuruma olan inanç ve bağlılıklarının sorgulanmasına ve
  • İş barışının bozulmasına yol açılmaktadır.
  • Halihazırda Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde başta Hemşirelik Esasları olmak üzere mevcut ihtiyacı karşılayacak şekilde diğer hemşirelik alanlarında uzmanlıklarını almış ve kadrolarını almayı bekleyen öğretim elemanları bulunmaktadır. Dahası ilan konusu olan Hemşirelik Esasları alanında güz döneminde doktora eğitimini tamamlayacak iki doktora öğrencisi de bulunmaktadır. Hemşirelik alanında uzman olmayan kişilere kadro açarak alanında uzman olan kişiler de büyük hak gaspına uğramıştır.

Eğitim Sen olarak adrese yapılan ilanlara her zaman karşı olmuşuzdur. Bu ilanda daha da vahim olanı, alanında uzman olmayan kişilerin, uygun olmayan fakültelerde istihdam edilmeye çalışılmasıdır. Bu tip uygulamalar akademiye, hemşirelik mesleğine ve toplum sağlığına zarar vermektedir. Hemşirelik eğitimini, hemşirelik öğretim üyeleri üstlenmelidir. Adrese dayalı akademik kadro ilanlarından vazgeçilmelidir. Bu ilan geri çekilmelidir.”

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 19.11.2019 18:03:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 19.11.2019 - 18:03:00