KUMAFŞARLILAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ!

Kumafşarlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak  Pandemi sürecinde dernek olarak işsiz kalan, yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza bir nefes aldıracak yardım kampanyası başlattık. Başta gıda yardımı olmak üzere Acıpayam, Kumafşarı ve Denizli çevresinden bize ihtiyaç talebinde bulunan 130 aileye başta gıda, kira ve nakit yardımında bulunduk. Ayrıca bugüne kadar üyelerimizden ve Köyümüzden, yurtdışındaki köylülerimizden gelen yardımlarla çocuklara; Kumafşarından 39 öğrencimize, Acıpayam merkez de 51 öğrencimize, Acıpayam’ın Mahallelerinden (köylerinden)  87 öğrenciye, Denizli ve çevresinden 10 öğrenciye kişi başı 100 ve 150 TL olmak üzere giyim yardımında bulunduk. Bu yardımlarda emeği ve katkısı olan, 2019 da Köyümüzdeki festivalin de Avşarbeyi seçilen Ramazan Çakır başta olmak üzere herkese teşekkür etmeyi borç biliriz. Bu sene Pandemi nedeniyle festivalin yapılamayacak olmasından dolayı Avşarbeyimiz Ramazan Çakır’a 2020 yılı Avşarbeyi olarak devam etmesinden dolayı Türk Bayrağını, Avşar boyu sancağı ve Türk’ün yenilmezliğini temsil eden Kılıçı teslim töreni düzenledik. Törende Türk Bayrağını Dernek Başkanımız Ramazan Afşar, Avşar sancağını Denek yönetiminden Hasan Baysal,  Türk ün yenilmez kılıcını ise Acıpayam Dernekler Birliği Başkanı Prof. DR. Turgut Tok teslim etmişlerdir. Derneğimizin amacı zorda ve darda olan insanlarımıza ve öğrencilerimize destek olmaktır. Ayrıca Avşarların tarihini ve geleneklerini yaşatmak, Ülkemizde de ve Dünyadaki Avşarlarla birliktelik sağlamak bilgi alışverişinde bulunmak başlıca amacımızdır.

Avşarlar kimdir?

Avşar Boyunun Tarihi

Avşarlar, Orta Asyada iken, Dede Korkut destanlarında Oğuzeli diye geçen Sir-Derya bölgesinde yaşamışlardı. Büyük göç ile birlikte Huzistan, Horasan yoluyla, bir grup da Irak, Suriye yoluyla Anadolu’ya gelmişler, bu arada İran, Irak, Suriye, Afganistan ve Azerbaycan’a da yayılmışlardır. Avşarlar, Oğuz’un öteki torunları Kınıklar ve Kayılar gibi devlet kurmuş, büyük hükümdarlar ve sülaleler yetiştirmişlerdir. Karamanoğulları, Akkoyunlular, Aksungurlular, Özeroğulları, Sırkıntıoğulları, Karsantıoğulları, Küçük Ali Oğulları ve Kozanoğulları gibi, Avşarlardan kurulu, ya da onların güçlü desteği ile yaşamış sülaleler de bulunmaktadır. İslamiyet‘in kabulü ile birlikte özellikle Gazneli Mahmut zamanında Oğuzlar’a Türkmen denmeye başlanmıştır. Türkmen, Müslüman olan göçebe Oğuzlar’ın ikinci adıdır. Malazgirt Savaşı‘ndan sonra, Anadolu’ya Türkmenlerle beraber göç eden Avşarlar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin uç bölgelerine yerleştirilmişlerdi. Genel olarak, Anadolu’da yerleşim yerleri arasında Avşar adı, Kayılardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu yer adları, Avşarların, Anadolu coğrafyasının fetih ve iskanında Kayılar ve Kınıklar gibi birinci derecede rol oynadıklarını göstermektedir. Çeşitli kaynaklar, Karamanoğulları Beyliğini kuran ailenin, Avşar boyuna mensup olduğu belirtmektedir. Germiyanoğulları Beyliği Avşar boyundandır. Türk ulusu içinde sadece bir boy, ama en kalabalık boy olduğu için nerede Türk topluluğu varsa orada Avşarlar da vardır. Avşar Karamanoğlu Mehmet Bey: "...Türkçe'den başka bir dil kullanılmayacaktır." diye buyruk vermişti.

Denizli de Avşarlar;

Acıpayam İlçesine adını veren(Garbi Karaağaç) Karaağaç baba, Avşar Oymağı'na mensup olup, zamanında Germiyanoğulları ile birçok defalar savaşmış, Avşar Oymağı'nın buraya konan ilk uç beyidir. Acıpayam Ovası'ndaki köylerin oluşmasına ve Türkleşmesine sebep olmuştur.

Ölümü H. 728/M. 1327 tarihidir. Karahöyükavşarı köyünde medfun Süleyman Sarızeybek ile Yeşilyuva Kasabası, Elmadağı'nda medfun Işık Süleyman'la yakın akrabadırlar. Bugün dillerden düşmeyen ve kendi dalında Türkiye de tek düzenle çalınan "Avşar Beyleri" türküsü Karaağaç Baba'nın Germiyanoğulları ile yaptığı savaşlarda yaratılan kahramanlıkları dile getirir.

EN ESKİ TÜRK TÜRKÜSÜ OLARAK BİLİNEN

Adını sevdiğim Avşar Beyleri,

Size de vezirlik yakışıp duru,

Topla dizgini, tanı kendini,

Karşıda Germiyanlar bakışıp durur.

Avşar olan Dadaloğlunun bilinen dizeleri;

Kalktı göç eyledi Avşar elleri

Ağır ağır giden eller bizimdir

Arap atlar yakın eder ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız Kirmani

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ferman padişahın, dağlar bizimdir

Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koçyiğitler yere serilir

Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir

Sağlıcakla Kalın

Ramazan Afşar

Kumafşarlılar Eğitim Kültür ve Yardım

Dernek   Başkanı

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 29.04.2021 10:50:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 29.04.2021 - 10:50:00